Farligt om lågenergilampan går sönder, så här gör du!

LågenergilampaDe flesta vet att en lågenergilampa (och lysrör) innehåller kvicksilver (gäller ej LED), men vet inte vad man ska göra om en lågenergilampa går sönder. Kvicksilver är mycket giftigt och lagras i kroppen. En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor sjö.

En varm lågenergilampa är fylld med förångat kvicksilver (gasform), som lätt tas upp av kroppen vid inandning. En kall lampa innehåller små droppar kvicksilver.

Om en varm lågenergilampa går sönder

  1. Stäng alla dörrar, öppna fönstret och lämna rummet så snabbt som möjligt.
  2. Lämna rummet så under minst 20-30 minuter, innan du går in igen.
  3. Samla ihop resterna av lampan med en kartongbit eller ett styvt papper.
  4. Torka golvet och andra ytor med fuktig trasa.
  5. Lägg resterna och trasan i en glasburk med tättslutande lock.
  6. Sätt en etikett på glasburken och skriv: ”Kan innehålla kvicksilver”.
  7. Lämna in burken som miljöfarligt avfall på en återvinningscentral.

Om en kall lågenergilampa går sönder

  • Som ovan från punkt 3 och framåt (du behöver alltså inte lämna rummet). Kvicksilvret blir små droppar. Tas de inte omhand så förångas de långsamt, vilket ger risk för inandning och skador på sikt.

Använd ej dammsugare!

Det är mycket viktigt att inte använda dammsugare till trasiga lågenergilampor. Dammsugaren kan finfördela droppar av kvicksilver så det sprids i luften.

Observera att även hela lågenergilampor och lysrör ska sorteras och lämnas in som miljöfarligt avfall. Inga lampor får slängas i hushållsavfallet! Även vanliga lampor ska till återvinningen eftersom de (oftast) innehåller tungmetallen bly.

Källa: Kemikalieinspektionen

Scroll to top